คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแจ้งกำหนดการการดำเนินงานต่างๆ ในภาคต้น ปีการศึกษา  2553   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1. 19 พ.ค. 53 เวลา 09.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่  1  พบรุ่นพี่   และซื้ออุปกรณ์การแต่งกาย   ณ  ห้อง  501

คณะดุริยางคศาสตร์  ม.ศิลปากร  ตลิ่งชัน       เวลา  13.00 น. ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรห้องสมุด

คณะดุริยางคศาสตร์ (แต่งกายชุดนักศึกษา)

2. 20 พ.ค. 53 เวลา 09.00 – 15.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่  1  เตรียมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องขึ้นทะเบียนและรุ่นพี่แนะนำห้องเรียนต่างๆภายในตึกคณะดุริยางคศาสตร์  ม.ศิลปากร  ตลิ่งชัน
3. 21 พ.ค. 53 เวลา 09.00 – 10.30 น. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่สวนแก้ว ม.ศิลปากร วังท่าพระ

เวลา 11.00 – 12.00 น. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารศูนย์รวม 3

ห้อง  ศร.  3206-8   ม.ศิลปากร วังท่าพระ

4. 24  พ.ค. 53 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ปฐมนิเทศของคณะดุริยางคศาสตร์  และประชุมผู้ปกครอง  ณ  หอประชุมชั้น 4

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00 – 15.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา  เรื่องรายวิชาที่ลงทะเบียน  ณ คณะดุริยางคศาสตร์

ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน  ห้อง 202,310, 501

5. 26  พ.ค. 53 เวลา 10.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป  ลงทะเบียนผ่าน Website  ณ  ห้อง 201    คณะดุริยางคศาสตร์
6. 27-29 พ.ค. 53 ปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย  และรับน้องรวมทุกคณะฯที่ม.ศิลปากร  วังท่าพระ
7. 31 พ.ค. 53 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2553

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  แต่งกายดังนี้

นักศึกษาชาย

เสื้อเชิ้ตนักศึกษาแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว, กางเกงผ้าสีดำขายาว ,  เข็มขัดมหาวิทยาลัย,  รองเท้าผ้าใบหรือหนังหุ้มข้อ สีดำ (ไม่มีสีอื่นปน)

นักศึกษาหญิง

เสื้อนักศึกษา สีขาว ,กระโปรงพลีทยาว  สีดำ,  ชุดกระดุมและเข็มขัดมหาวิทยาลัย, รองเท้าผ้าใบหรือหนังหุ้มข้อ  สีขาว, ถุงเท้า สีขาว (ไม่มีลวดลาย)

อุปกรณ์เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษา (เนคไท  ชุดกระดุมและเข็มขัด) มีจำหน่ายที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ห้อง 501 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ราคาประมาณชุดละ 300 บาท

หมายเหตุ: หมายกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะไม่ปรกติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบตรวจสอบกับทางคณะดุริยางค์ศาสตร์อีกครั้ง