ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554

สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2554 กำหนดการจําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

Read Full Article

รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอนปีการศึกษา 2553 สำหรับนศ.ปี 2-4

รายชื่อวิชาที่เปิดสอนสำหรับหลักสูตรปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชั้นปีที่ 2-4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

Read Full Article

กำหนดการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2553

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งกำหนดการการดำเนินงานต่างๆ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้

Read Full Article

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 3 ปีการศึกษา 2553

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 3) จำนวน 61 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

Read Full Article

CMU Arts Center Winter Song Festival

ขอเชิญชมการแสดงของ สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ในเทศกาลดนตรีรับลมหนาว ครั้งที่ 1 (CMU Arts Center Winter Song Festival) ที่หอศิลป์ ครั้งที่ 1

Read Full Article