สรรพนาม นั้น สำคัญฉะนี้

คำสรรพนามที่เราใช้เรียกเพื่อน เรียกพี่ เรียกคนรอบๆข้างเรา บางคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญ แต่จริงๆสำหรับคนฟัง มันอาจจะสื่อความหมายอะไรบางอย่างไปโดยผู้พูดไม่รู้ตัว

Read Full Article