เชิญชม COLORFUL LOVE & PEACE CONCERT

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆขึ้นในบ้านเมืองของเราในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา จนนำไปสู่การแสดงออกโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางการเมืองของคน กลุ่มต่างๆ COLORFUL LOVE & PEACE CONCERT เทศกาลผสมสี ดนตรีเพื่อสันติภาพ ครั้งที่1 จึงได้เกิดขึ้น

Read Full Article