Petdo Talkshow by Rawitat Pulam

ช่วงบ่ายของวันที่ 24 กรกฏาคม 2553 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Talkshow ของ อ.รวิทัต ภู่หลำ (@rawitat) จัดโดย #Petdo ที่หอประชุมปรีดี พนมยงค์ ถนนสุขุมวิท ซอยทองหล่อ นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสโลกของ @petdo หลังจากที่ได้ยินชื่อนี้จากโลก twitter มาเป็นเวลานาน

Read Full Article