FWD เมล์

พอดีได้รับข้อความนี้จาก FWD ของรุ่นพี่คนนึง จริงไม่จริงไม่รู้ แต่ว่าบางทีเราก็คิดนะ
นิสัยบางอย่าง ที่เราเห็นในคนต่างชาติ ถ้าเราเป็นแบบเค้าบ้าง ก็คงดี

Read Full Article