7th Silpakorn Summer Music School (SSMS) และ SSMS Composition Competition

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดนตรีฤดูร้อน “เรียนดนตรีวิธีศิลปากร” 7th Silpakorn Summer Music School (SSMS) และ SSMS Composition Competition

Read Full Article

เรียงร้อยคำ ทำเป็นเพลง

หัวข้อ “เรียงร้อยคำ ทำเป็นเพลง” โดย คุณฉัตรชัย ดุริยประณีต (นก วงเฉลียง) และเสวนาเคล้าเสียงเพลงรักของ ครูสง่า อารัมภีร ศิลปินแห่งชาติ

Read Full Article

Petdo Talkshow by Rawitat Pulam

ช่วงบ่ายของวันที่ 24 กรกฏาคม 2553 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Talkshow ของ อ.รวิทัต ภู่หลำ (@rawitat) จัดโดย #Petdo ที่หอประชุมปรีดี พนมยงค์ ถนนสุขุมวิท ซอยทองหล่อ นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสโลกของ @petdo หลังจากที่ได้ยินชื่อนี้จากโลก twitter มาเป็นเวลานาน

Read Full Article

เชิญชม COLORFUL LOVE & PEACE CONCERT

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆขึ้นในบ้านเมืองของเราในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา จนนำไปสู่การแสดงออกโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางการเมืองของคน กลุ่มต่างๆ COLORFUL LOVE & PEACE CONCERT เทศกาลผสมสี ดนตรีเพื่อสันติภาพ ครั้งที่1 จึงได้เกิดขึ้น

Read Full Article