ลูกคนแรก – Part 1 ก่อนคลอด

ประสบการณ์มีลูกคนแรก ข้อมูลเท่าที่หามาได้ (และพอจำได้) ข้อมูล และสิ่งที่ต้องคิดต้องเตรียมตัวก่อนมีลูก การเตรียมตัว การฝากท้อง และเลือกโรงพยาบาล

Read Full Article