โครงการประกวดเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทย “เพลงลูกทุ่ง”

เพลงที่ใช้ในการประกวดเรียบเรียงเสียงประสาน “เพลงลูกทุ่ง” ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read Full Article