ลอยกระทง

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบสัปดาห์ งานลอยกระทงที่จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยใน Denton ร่วมกับสมาคมนักเรียนเอเชี่ยน (ASA) และ ECHO สมาคมนักเรียนนานาชาติ ก็เลยผ่านพ้นไปด้วยความหนาวเย็น

Read Full Article