จัดฟัน… อันตรายนะถ้าไม่ดูให้ดี

ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อนเก ฟันแท้หายไม่ว่าจากสาเหตุใด หรือมีปัญหาการสบฟันผิดปรกติและปัญหาการบดเคี้ยว หากท่านมีปัญหาดังกล่าว สมควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง

Read Full Article