สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2554 กำหนดการจําหน่ายใบสมัครและรับสมัครมีดังนี้

กำหนดเปิดรับสมัครสอบ

รอบที่ 1 คือ 10  ส.ค.- 24 ก.ย. 53

รอบที่ 2 คือ 1 พ.ย. 53-  14 ม.ค. 54

รอบที่ 3 คือ 1 มี.ค. – 8 เม.ย. 54

กำหนดการสอบทฤษฏีและปฏิบัติ

สำหรับกำหนดการสอบทฤษฏี โสตทักษะ การปฏิบัติเครื่องดนตรี และรายละเอียดอื่นๆ กรุณา download ไฟล์ตาม link ที่ปรากฏด้านล่างนี้

[download id=”5″]