ผมได้รับข้อความจากเพื่อนเก่าคนหนึ่งผ่านทาง facebook จึงถือโอกาสนำมาช่วยประชาสัมพันธ์ดังนี้ครับ

เรียงร้อยคำ ทำเป็นเพลง

วันเสาร์ ที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เปิดเพลงฟัง คุยกันสบาย ๆ
หัวข้อ “เรียงร้อยคำ ทำเป็นเพลง”
โดย คุณฉัตรชัย ดุริยประณีต (นก วงเฉลียง)

เล่าเรื่องเบื้องหลังเพลง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เสวนาเคล้าเสียงเพลงรักของ ครูสง่า อารัมภีร ศิลปินแห่งชาติ

“เล่าเรื่องเบื้องหลังเพลง”

โดย คุณบูรพา อารัมภีร

….ที่ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำรองที่นั่ง โทร. 02-2265041

http://www.nitasrattanakosin.com/activity_details.php?a_id=22&a_cat_id=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณโบ: 0804474888