เรื่องการลงทะเบียนเรียน 2553/1

สำหรับนักศึกษาภาควิชาดนตรีเชิงพานิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่ลงเรียนวิชา Improvisation Seminar กับผมและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าวงดนตรีประจำภาควิชาดนตรีเชิงพานิชย์ในภาคการศึกษานี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อความที่ผมได้รับจากคุณส้ม ดังนี้ด้วยครับ หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ายอมรับในผลที่จะเกิดขึ้นตามมา

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบมีเพียงที่เห็นตามตารางด้านล่างนี้ (Download File) ส่วนคนอื่นที่ไม่มีในใบรายชื่อถือว่าไม่ได้รับ เกรด ในภาค 1- 53 แและให้นักศึกษา ดำเนินการเขียนคำร้อง ขอ เพิ่มรายวิชา ส่งที่คณะภายใน วันที่ 16 กค 53 ภาย ใน 16.00 น. เท่านั้น มิฉะนัน จะไม่สามารถเพิมรายวิชาได้อีก

2. ส่วนนักศึกษา ที่เรียนคัดเลือกเข้าวง สาขาได้ ก็ต้องดำเนินการ ให้ทันตามเวลา ใน ข้อ  1  ด้านบน โดยรายละเอียด รายวิชา ที่เปิดและระหัสวิชาและเอกสารคำร้อง ทีนักศึกษาต้องใช้ อยู่ในอัลบัม รูป ใน facebook  paleelachai@gmail.com รบกวน แจ้งนักศึกษาด้วย เพราะเนื่องจาก ได้ประกาศให้นักศึกษาดำเนินการมานานมากแล้ว แต่ไม่มี นักศึกษา คนไหน สนใจ

ถ้าหากเลย กำหนดจะถือว่า ได้แจ้งแล้ว

[download id=”4″]