เชิญชม Guitar Recital ของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Senior Guitar Recital by Kanokchom Boonmalert

Program

Feste Lariane by Luigi Mozzani

Cello Suite No.3 BWV 1009 in G Major by Johann Sebastian Bach
– Prelude
– Courante
– Bourree I – II

Sonata in C Major Op.15 by Fernando Sor

Vals Op. 8, No. 4 by Agustin Barrios Mangore

Sonatina by Federico Moreno Torroba
– Allegretto
– Andante

Asturias by Isaac Albeniz

Time

Thursday, March 3 · 5:30am – 8:30am

Location

Ardel Gallery of Modern Art

99/45 Belle ville Moo18, Boromrachchonnanee Road Taveewattana, Bangkok 02422-2092

ที่มา: Senior Guitar Recital by Kanokchom Boonmalert