Google Apps

Google ได้เปิดให้บริการ application ต่าง ๆ เพื่อใช้ตอบโจทย์ด้านงานเอกสาร งานพรีเซนเทชั่น และ อื่น ๆ มากมาย เปิดโอกาสและสร้างความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกัน โดย google เรียกบริการและ application ต่าง ๆ เหล่านี้สั้น ๆ ว่า Google Apps

Google Apps for Education

ต่อมา Google ได้เริ่มส่งเสริมการนำ Google Apps นี้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรต่าง ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ดำเนินธุระกิจต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ Google Apps for Business และได้เริ่มทำการส่งเสริมให้มีการใช้ในสถานศึกษาภายใต้ชื่อ Google Apps for Education โดยข้อมูลที่สร้างขึ้นจะเป็นระบบปิด กล่าวคือไม่สามารถถูกค้นหาโดยระบบของ search engine เพื่อความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ข้อมูล

เราสามารถแบ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำ Google Apps มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาได้เป็น 3 ส่วน คือ

  1. อาจารย์ผู้สอน
    อาจารย์สามารถนำความสามารถของ Google Apps มาใช้ประกอบการสอนได้หลายรูปแบบ ทั้งเก็บข้อมูลของนักเรียน ให้ทำแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนสร้างเวปไซต์เพื่ออธิบายเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม และช่วยการสืบค้นภายหลัง
  2. ผู้เรียน
    Google Apps สามารถรองรับการทำงานพร้อมกันได้ถึง 50 accounts นั่นหมายถึงนักเรียนสามารถทำงานโปเจคเดียวกันได้ถึง 50 คน ในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น Google Apps ยังมีบริการช่วยสืบค้นข้อมูล และใส่แหล่งอ้างอิงบนเอกสารที่ทำงานอยู่อัตโนมัติอีกด้วย นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถทำแบบทดสอบหรือการบ้านที่อาจารย์มอบหมายและส่งเพื่อตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เพิ่มภาระงานในการตรวจนับคะแนนให้กับอาจารย์ผู้สอน
  3. เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน
    เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานรายวิชาสามารถนำข้อดีในการแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันของ Google Apps มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การตอบรับการเข้าประชุม การสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ได้รับการตอบรับและเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

ทำความรู้จัก Google Apps for Education

คลิปแนะนำ application จาก CRM-Charity Foundation ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ในประเทศไทย

ไฟล์งานและเอกสารทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้บน Cloud และสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Google Drive ซึ่งสามารถเปิดใช้งานผ่าน web browser หรือโหลดเป็นโปรแกรมมาลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้

Google Docs

โปรแกรมพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ถ้าคุ้นเคยกับ Microsoft Word หรือ Pages ก็จะสามารถใช้งาน Google Docs ได้ไม่ยาก ข้อดีคือสามารถแชร์ไฟล์เพื่อทำงานร่วมกับคนอื่นได้ และสามารถ export ออกมาเป็น format ของโปแกรมพิมพ์งานอื่น ๆ ได้ด้วย

Google Form

สำหรับ Google Apps for Education ผมถือว่าตัวนี้เด็ดที่สุดครับ เนื่องจากมีโอกาสที่ทุกคนจะได้ใช้สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลดิบต่าง ๆ ไปถึงการทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือการบ้านสำหรับนักเรียน

ตรวจข้อสอบให้คะแนนด้วย Flubaroo

Google Form คงจะดูจืดไปเลยถ้าไม่มีสคริปที่ชื่อ Flubaroo นี้ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือดูเหมือนเราจะต้องกด search และลงสคริปตัวนี้ใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้

Google Presentation

ใช้เพื่อนำเสนองานคล้าย Power Point หรือ Keynote แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ายังต้องการปรับปรุงอีกครับ เนื่องจากการใส่ข้อมูลยังไม่ง่ายเท่าที่ควรและทำหน้าตาได้ไม่ค่อยสวยเท่าการใช้ application ของเจ้าอื่น ๆ

Google Groups

ถือเป็นหัวใจของการใช้ Google Apps กับองค์กรเพราะ groups จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดขั้นของการมีส่วนร่วมในไฟล์ที่ทำการแชร์ข้อมูล ว่าใครมีสิทธิเข้าถึงไฟล์ได้มากน้อยเพียงใด

Google Calendar

จุดเด่นของ Google Calendar คือการใช้ร่วมกันของสมาชิก ผู้ใช้สามารถเห็นตารางกำหนดการณ์ต่าง ๆ และทำการแก้ไขข้อมูลของตนเพื่อแชร์ร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถประยุกต์ใช้กับกำหนดการต่าง ๆ ขององค์กร เช่น นัดประชุม กำหนดสอบ กำหนดการถอนรายวิชา ฯลฯ โดยสามารถตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ e-mail หรือ sms ไปที่โทรศัพท์มือถือก็ได้

ตั้งค่าแจ้งเตือน SMS

Google Sites

เป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่สร้างด้วย Google Apps และความสามารถในการอ้างอิงข้อมูลของ Google มาสร้างเป็นเวปไซต์ เพื่อนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและนำเสนอข้อมูล อาจารย์สามารถสร้างเวปไซต์อย่างง่าย เพื่อนำเสนอข้อมูลทบทวนหรือเพิ่มเติมจากห้องเรียนพร้อมใส่แบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจของนักเรียนได้

หมายเหตุ: หากเวปที่สร้างขึ้นมามี URL ที่ยาวเกินไปไม่สะดวกที่จะนำไปใช้ Google ยังมีบริการเปลี่ยนให้สั้นลงได้เพียงเข้าไปที่เวป goo.gl เราก็จะได้ URL ฉบับสั้นสำหรับนำไปใช้ได้

ตัวอย่างเวปไซต์ที่สร้างด้วย Google Sites

นี่คือตัวอย่างที่ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยาย Google Apps for Education ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

คลิก : goo.gl/fb27o5

 

อ้างอิง:
ขอบคุณ CRM Charity สำหรับข้อมูลและคลิปต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเขียนบล๊อคนี้ครับ

ขอบคุณครูเก๋ ที่ช่วยแนะนำการใช้ Google Apps for Education ครับ