วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2549
เวลา 6:00pm [สถานที่: เวที Celebration]
Jose: “Lady and gentleman! Please welcome.. the UNT Latin Jazz Ensemble!!!”
นายแบงค์: “เอาเฟ้ย… ไม่ได้เล่นต่อหน้าคนเยอะๆเป็นร้อยแบบนี้มานานละ  ลุยโลดพะยะค่ะ!!!
Denton Jazz Festival 2006
Denton Jazz Festival 2006
Denton Jazz Festival 2006
Denton Jazz Festival 2006