เพลงที่ใช้เป็นตัวอย่างประกอบวิชา Composition 2

Kids Are Pretty People

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/KidsArePrettyPeople.mp3]

Download [download id=”7″]

Basie Straight Ahead

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/BasieStraightAhead.mp3]

Download [download id=”8″]

ตัวอย่างการเขียน Voicing แบบต่างๆ

Solo: 1 Density

Ex. 2-2: Invitation

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/01Track1.mp3]

Download [download id=”9″]

Duets: 2 Densities

Ex. 2-4: Billy May for President

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/03Track3.mp3]

Download [download id=”10″]

Ex. 2-5: 88 Basie Street

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/04Track4.mp3]

Download [download id=”11″]

Close [Block] Voicing

Ex. 2-8: A Warm Breeze

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/05Track5.mp3]

Download [download id=”12″]

ตัวอย่างการเขียน Trumpet and Trombone

Ex. 4-3: Satin’n Glass

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/16Track16.mp3]

Download [download id=”13″]

Ex. 4-5: 88 Basie Street

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/17Track17.mp3]

Download [download id=”14″]

Ex. 4-10: Winner’s Circle

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/18Track18.mp3]

Download [download id=”15″]

Ex. 4-12: High Five

[audio:http://www.bmaj7.com/audio/19Track19.mp3]

Download [download id=”16″]

Mendelssohn: Symphony No. 3 “Scottish” in A Minor, op. 56

http://www.youtube.com/watch?v=xKz_O5861rs

http://www.youtube.com/watch?v=FKNn7EjUGR8

http://www.youtube.com/watch?v=OTI5Mw59OcQ