สำหรับนักศึกษาคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรระดับชั้นปี 2-4

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในขณะนี้ จึงไม่สามารถให้นักศึกษามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะฯ เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับการลงทะเบียนช้า และปัญหาจากบางราวิชาที่จำกัดจำนวนรับเข้าเรียน ขอให้นักศึกษา Download รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับภาค 1 ปีการศึกษา 2553

ปี 2 รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร 51 และ ภาคต้น  ปี 2553

คลิ๊กเพื่อ download [download id=”1″]

ปี 3 รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร 51 และ ภาคต้น  ปี 2553

คลิ๊กเพื่อ download [download id=”2″]

ปี 4 รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร 51 และ ภาคต้น  ปี 2553

คลิ๊กเพื่อ download [download id=”3″]

หมายเหตุ:

เมื่อนักศึกษา Download ไฟล์ไปแล้วให้ส่ง e-mail ไปที่ paleelachai@gmail.com แจ้ง

1. ชื่อ-นามสกุล

2. ระหัสนักศึกษา

3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

4. เบอร์โทรที่ติดต่อได้

เพื่อจะได้ทำการปลดล๊อคให้ทำการลงทะเบียน