สำหรับนักศึกษาคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรระดับชั้นปี 2-4

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในขณะนี้ จึงไม่สามารถให้นักศึกษามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะฯ เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับการลงทะเบียนช้า และปัญหาจากบางราวิชาที่จำกัดจำนวนรับเข้าเรียน ขอให้นักศึกษา Download รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับภาค 1 ปีการศึกษา 2553

ปี 2 รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร 51 และ ภาคต้น  ปี 2553

คลิ๊กเพื่อ download [download id=”1″]

ปี 3 รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร 51 และ ภาคต้น  ปี 2553

คลิ๊กเพื่อ download [download id=”2″]

ปี 4 รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร 51 และ ภาคต้น  ปี 2553

คลิ๊กเพื่อ download [download id=”3″]

หมายเหตุ:

เมื่อนักศึกษา Download ไฟล์ไปแล้วให้ส่ง e-mail ไปที่ paleelachai@gmail.com แจ้ง

1. ชื่อ-นามสกุล

2. ระหัสนักศึกษา

3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

4. เบอร์โทรที่ติดต่อได้

เพื่อจะได้ทำการปลดล๊อคให้ทำการลงทะเบียน

31 Replies to “รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอนปีการศึกษา 2553 สำหรับนศ.ปี 2-4”

 1. ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว กรุณา ตรวจสอบด้วย

 2. ถ้าใครแจ้งรายละเอียดไม่ครบจะไม่ดำเนินการให้

 3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
  ใบแจ้งยอดการชำระเงินถือเป็นใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร
  เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

 4. รีบๆๆๆ กัน น เพราะว่า บางรายวิชา มัน จำกัดจำนวน ลงไม่ทั้น ช่วยไม่ได้ นะ

 5. บางรายวิชาไม่ได้ลงในเอกสารเพราะว่าคนส่วใหญ่เชาไม่ลงกัน ไง รบกวนช่วยเข้าไปในเมนู ค้นหารายวิชาที่เเปิดสอน ในเวบ reg ก่อนนะที่จะถามนะ

 6. ขณะนี้ เวบ reg.su.ac.th เสียไม่สามารถดำเนินการให้นักศึกษาได้ ถ้าใช้ ได้ จะดำเนินการให้โดยด่วน

 7. รายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ วันที่ 25 มย 53
  1.664230 Commercial Music Composition
  2.664201 Commercial Song Writing
  3.664214 Commercial music ensemble I
  4.instrumental Pracitice I-IV
  5.Seminar I-II

 8. ณัฏฐ์ โชติเกียรติคุณ 10520088

 9. รายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ วันที่ 27 พย 53

  664 113 Commercial Music Orchestration I 2(2-0-4) วิชาเฉพาะ(บังคับ 63 หน่วย) 661102 อ.กิตติคุณ สดประเสริฐ

 10. รายวิชาที่ 1-3 เริ่มเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 มิย 53 และเรียนที่ SQI
  1.วิชา CommercialSongWriting สามารถมาลงกลุ่มที่พี่ส้มได้แล้ว หมดเขตวัน ศุกร์ที่ 4 มิย 53
  2. วิชา ชัยบรรทิต /และอ วรรณฤต pro 3 และ Pro 5 เรียนที่ SQI
  3. วิชา รวมวง อ มณพ

  รายวิชาที่เรียนที่ ตลิ่ง เริ่มเรียนวันที่ ตั้งแต่วันที่ 7 มิย 5
  4. วิชา musicpro 3 อ ชัยบรรณฑิต เรียนที่ ตลิ่ง เรียนวัน อังคารที่ 8 เวลาและห้อง จะแจ้ง อีกครั้ง
  5. photo อ.จตุรงค์ เรียนวันจันทร์ที่ 7 เวลา 18.30

 11. แล้ววิชา วิชา Music Business เรียนที่ SQI เริ่มเรียนวัน ที่9 มิย พุธ 14.50

 12. เิริ่มเรียนวันที่ พุธ 9มิยิ53 เวลา 9.30 / พฤ 10 มิย 53 10.00
  662 230 Professional Skills for Musician I(การวิเคราะห์ภาพยนต์) และวิชา 664 204 Motion Picture Scoring I

 13. ส่วนวิชา ของปี 3 จะต้องลงทะเบียนเรียน วิชา independent I หรือ II เพือเรียน กับ อาจารย์ JD/อโณทัย โดยมี่เนื่องหา เรื่อง SondInstill เรียนวัน อังคาร เวลา 10.20 น

 14. 664 213 Music and the World Wide Web กลุ่ม ละ 20 คน แบ่งเป็ฯ 2 กลุ่ม เริ่มเ่รียน วัน พุธที่ 9 มิย 53
  กลุ่ม 1 สาขา c+J ลงเพิ่ม ได้ 2 คน เรียนที่ เซ็นปิ่น
  กลุ่ม 2 สาขา cM ลงเพิ่ม ได้อีก 13 คน เรียนที่ เซ็นแจ้งฯ

 15. เพิ่ม 64 213 Music and the World Wide Web ลงชื่อที่พี่ส้ม ก่อนวัน ศุกร์ ที่ 4 มิย 53 และทางคณะ จะลงทะเบียนให้ ถ้าไม่ได้ลงชื่อก็ไม่สามารถเรียนเพิ่มเติมได้

 16. วิชาสัมมนา อ พลวิทย์ หลักสูตรใหม่ เริ่มเรียน พฤ ที่ 10 ใมิย 53 เวลา 13.00 น. SQI นะจ๊ะ

 17. อยากทราบชื่อผู้สอนและเวลา รายวิชา .664201 Commercial Song Writing
  ปี 3 ค่ะ ขอบคุณค่า..

 18. ประกาศด่วนที่สุด พี่ส้ม มี .facebook.com แล้วนะจ๊า เข้าไปดูรายละเอียดไ้ดคราบ
  ถ้า เข้าไปแล้กรุณา แจ้ง 1. ชื่อ-นามสกุล

  2. ระหัสนักศึกษา

  3. เบอร์โทรที่ติดต่อได้

 19. ประกาศ
  นักศึกษาสามารถ Update ข่าวสารประกาศ ได้อย่างรวดเร็ว และแสดงความเห็น ของสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ และ การแสดงดนตรี / ข่าวกองทุนกู้ยืม สามารถเข้าไปดูได้ ที่ facebook P’ส้ม (paleelachai@gmail.com) และแสดงตัวตนว่าเป็นนักศึกษาดุริยางค์ด้วยนะพี่ถึงจะรับเป็นเพื่อนนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *