ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เลื่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔

Read Full Article

Dan Phillips Jazz Guitar Concert Featuring Silpakorn Faculty Members

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิใจเสนอคอนเสิร์ต Dan Phillips มือกีตาร์ ชาวอเมริกัน ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงแจ๊สของเมืองไทย กับคอนเสิร์ตครั้งพิเศษ ร่วมกับคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read Full Article

อบรมการสอนเปียโนเบื้องต้นโดยใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic

อบรมหลักสูตร ABPL หัวข้อ “How to Effectively Use Alfred’s Basic Method Book to Teach Basic Piano” — การใช้หนังสือชุด Alfred’s Basic สำหรับการสอนเปียโนเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอาจารย์สอนดนตรีและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

Read Full Article