How to play Saxophone (Basic)

การฝึกเล่น saxophone นั้นไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป วันนี้เรามาลองทำความเข้าใจกันว่าการฝึกเป่า saxophone อย่างถูกวิธีนั้นเป็นอย่างไรพื้นฐานการเป่าแซ็กโซโฟนเบื้องต้น

Read Full Article

จัดฟัน… อันตรายนะถ้าไม่ดูให้ดี

ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อนเก ฟันแท้หายไม่ว่าจากสาเหตุใด หรือมีปัญหาการสบฟันผิดปรกติและปัญหาการบดเคี้ยว หากท่านมีปัญหาดังกล่าว สมควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง

Read Full Article

รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอนปีการศึกษา 2553 สำหรับนศ.ปี 2-4

รายชื่อวิชาที่เปิดสอนสำหรับหลักสูตรปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชั้นปีที่ 2-4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

Read Full Article

กำหนดการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2553

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งกำหนดการการดำเนินงานต่างๆ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้

Read Full Article

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 3 ปีการศึกษา 2553

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 3) จำนวน 61 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

Read Full Article