หลังจากไม่ได้เขียนมานาน

“เป็นนักรบ ต้องมีบาดแผล”
คำขวัญประจำใจชายชาตินักรบ ทั้งหลาย พึงจำใส่ใจเอาไว้
“หากนักรบใดไม่มีบาดแผล แปลว่าไม่เคยกรำศึก หมายความว่านักรบผู้นั้น ยังอ่อนด้อยประสบการณ์ ยังไม่เป็นนักรบอย่างแท้จริง”

Read Full Article