แบบฝึกหัดการฟัง

[dciframe]http://www.samartmusic.com/ear-exercise/ex01/,600,600,0,auto,border:1px solid blue;align:left;[/dciframe]

แบบฝึกหัดฟังทำนองเพลงแบบ Online พัฒนาโดยอาจารย์สำเภา ไตรอุดม ภาควิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

credit: samartmusic.com