การตั้งชื่อลูกถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียว สำหรับผมเลือกที่จะตั้งตามทักษาปกรณ์ โดยเริ่มต้นศึกษาจากหนังสือ “ชื่องามตามทักษา – พร้อมด้วยอักษรโรมา ที่มาของคำ และความหมาย” เรียบเรียงโดย ตวงธรรม ไญยธรรม เป็นหนังสือที่รวบรวมนามมงคลไว้มากกว่า 4,000 ชื่อด้วยกัน

หลักการตั้งชื่อที่ดี

ต้องเลือกให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฟังแล้วไพเราะและมีความหมายที่แปลได้เป็นมงคล นอกจากนั้นควรคำนึงด้วยว่าตั้งชื่อให้กับเพศไหน (ชาย หรือ หญิง) เกิดวันอะไร ควรขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใด และอักษรใดควรหลีกเลี่ยง หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์และภาษาศาสตร์พอสมควร จะสามารถนำคำที่มีความหมายเป็นสิริมงคลมาผสมกันทำให้ฟังไพเราะ เช่น ต้องการให้ชื่อออกมาทางสวย น่ารัก มีเสน่ห์ ก็ควรค้นหาคำที่มีความหมายว่า สวย น่ารัก มีเสน่ห์ แล้วจดไว้จากนั้นจึงนำมาสมาสหรือสนธิกัน

หลักการตั้งชื่อแบบทักษาปกรณ์

เพื่อให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ควรถือหลักปฏิบัติตามทักษา ดังนี้

แผนภูมิทักษา
แผนภูมิทักษา

แผนภูมิทักษา ถือเป็นหลักการตั้งชื่อตามอักษรวันเกิด ตามที่โหราจารย์ได้กำหนดเอาไว้ โดยกำหนดให้มีการเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา แผนภูมิแบ่งออกเป็น 8 ช่องตามทิศทั้ง 8 คือ บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ อุดร และ อีสาน โดยให้นับเวียนไปทางขวาตามลำดับ ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การไล่ลำดับตัวเลขเอาไว้ว่า คนที่เกิดในวันใด ให้นับวันนั้นเป็น บริวาร แล้วนับเป็นช่องที่ 1 จากนั้นจึงนับทางขวาต่อไปเรื่อยๆ ตามความหมายของทักษา

ความหมายของทักษา

  • บริวาร – สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • อายุ – อายุยืน ความเป็นอยู่ วิถีการดำรงชีวิต โรคภัยต่างๆ
  • เดช – อำนาจ ยศฐาบรรดาศักดิ์ ชื่อเสียง การศึกษา ความรัก
  • ศรี – ความเป็นศิริมงคลกับตนเอง เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนทั่วไป
  • มูละ – หลักทรัพย์ที่เป็นมรดกตกทอด และที่อยู่อาศัยปัจจุบัน รวมถึงความเป็นอยู่ของญาติพี่น้อง
  • อุตสาหะ – ความมานะเพียรพยายาม นิสัยใจคอ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มนตรี – ผู้อุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือ
  • กาลกิณี – ความไม่ดี ชั่วร้าย ศัตรู อุปสรรคต่าง

หมายเหตุ: ทักษาประจำวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทย จะเริ่มนับตั้งแต่เวลา 6:00 – 5:59 ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน เช่น หากเกิดในระหว่างช่วงเวลาหกโมงเช้าวันเสาร์ ถึง ตีห้า ห้าสิบเก้านาที ของวันอาทิตย์ ให้ถือว่าเกิดอยู่ในวันเสาร์

หมายเหตุ: โดยปรกตินิยมตั้งชื่อผู้ชายขึ้นต้นด้วยอักษรวรรค เดช และตั้งชื่อผู้หญิงขึ้นต้นด้วยอักษรวรรค ศรี

แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ

แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ
แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ
แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ
แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ
แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ
แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ
แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ
แผนภูมิทักษาของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ

 

ที่มา: “ชื่องามตามทักษา – พร้อมด้วยอักษรโรมา ที่มาของคำ และความหมาย”

 

 

สนับสนุนโดย: วงดนตรีงานแต่งงาน งานเลี้ยง – Bank Jazz Band